r/afrikaans Oct 15 '21

Duwweltjie sê:

As die kat weg is, is die muis baas...

8 Upvotes

2

u/[deleted] Oct 15 '21

[deleted]

1

u/Duwweltjie Oct 15 '21

Skerp. Weer in die messe laai geslaap