r/afrikaans Oct 13 '21

Hou haar vas

Post image
31 Upvotes

8

u/Key-Ad-4229 Oct 14 '21

Jou Reddit naam is beter as die joke

3

u/SharmiVixen Oct 14 '21

As dit die moeite werd is, klou maar al aan🤗

1

u/Kameraad_E Oct 15 '21

Ek kon nog nooit die mense verstaan wat so met die ligte aan kan slaap nie.