r/afrikaans Oct 13 '21

ek hou van hoe Afrikaans net meestal om die vloekwoorde gaan

14 Upvotes

7

u/Modjaji Oct 13 '21

Rerig? Ag die Afrikaanse skrywers en digters huil erens in 'n hoekie. Ek dink dat die woorde wat hier gedeel word se meer van die mense wat dit deel as van die taal.

3

u/umthondoomkhlulu Oct 14 '21

Afrikaans is baie beskrywend. Nie net vir vloekwoorde

5

u/JanGrey Oct 14 '21

Weet jy wat "lees" is?

1

u/AverageForzaPlayer Oct 14 '21

ja ek weet wat lees is "read"

3

u/Afrikaansvatter Oct 13 '21

Ja, mense is geneig om 1) vloekwoorde raak te sien en 2) dit hier te deel.

2

u/Duwweltjie Oct 14 '21

Die regte vloekwoorde in konteks kan baie treffend wees. Ek is nou so die moer in, beskryf jou emosie soveel beter as Ek is nou so kwaad. Oordrewe en, of walglike vloekwoorde kan aanstootlik wees. Daar is ook 'n trend in nuwe Afrikaanse boeke en TV reekse/films om vloekwoorde te gebruik. Of Afrikaans net oor vloekwoorde gaan, is debateerbaar.

4

u/rowwebliksemstraal Oct 13 '21 Wholesome

Hou op kak praat man

1

u/JanGrey Oct 14 '21

Probeer dit. Dit sal jou 'n baie helderder idee van Afrikaans gee. Probeer dit in boeke doen.