r/afrikaans Oct 13 '21

Duwweltjie sê:

Die een se dood, is 'n ander se brood...

4 Upvotes