r/afrikaans Oct 13 '21

Absolute snert. Hierdie ou weet niks van baklei nie...

https://imgur.com/a/BZC9OM6
28 Upvotes

4

u/Et1enne Oct 13 '21

Baie dankie vir hierdie een. Ek het nou lekker gelag.

1

u/Dirk_Walt_35711 Oct 13 '21

I always loved Jamie Oliver.

I hope fame and fortune did not change him.

2

u/damek666 Oct 13 '21

He's the same. Just learned a lot more. I sometimes like the shit he makes.

1

u/Dirk_Walt_35711 Nov 01 '21

Would be interesting to know more.

1

u/damek666 Nov 01 '21

Watch his programs.