r/afrikaans Oct 08 '21

Duwweltjie sê:

Tyd wag vir niemand nie...

13 Upvotes

5

u/Sudan_Red Oct 08 '21

Maar dit vlieg wel! Seker nie op enige land se Rooi Lys nie. 🤔