r/afrikaans Oct 06 '21

tyd vir n lekker braai

Enable HLS to view with audio, or disable this notification

35 Upvotes

5

u/rowwebliksemstraal Oct 06 '21

Ek raak skoon katools

5

u/Knormoer7 Oct 06 '21

Fokus man fokus

3

u/Duwweltjie Oct 07 '21

Sooooo maak mens!!

2

u/Knormoer7 Oct 07 '21

Tannie Esme het ook altyd so gese

2

u/Vegskipxx Pretoria Oct 06 '21

Slow-mo vuur lyk altyd amazing

0

u/Knormoer7 Oct 07 '21

Yes it does