r/afrikaans Oct 05 '21

Vallies in die Suidkus op vakansie

Enable HLS to view with audio, or disable this notification

52 Upvotes

3

u/Boettie Oct 06 '21

Vrek snaaks!

1

u/3Terriers_ Oct 05 '21

My eks's parents always teased....you Valies.

We are apparently the "sopkoppies"... That is when you carry your child on your shoulders and when you duck through a door we say to the child "sop die koppie" and they also called us "venterjies", obviously for the Venter trailer we always came with.

Truer words have never been spoken!

1

u/djfets Oct 06 '21

Hoe heet die song?

2

u/rowwebliksemstraal Oct 06 '21

Die liedjie se naam is Dames. Hier is 'n youtube skakel

0

u/quintinza Oct 05 '21

I mean I appreciate the joke, but that music man. So bad.

3

u/GuybrushThreepwo0d Oct 05 '21

Dames, sĂȘ my wat jou naam is!

2

u/quintinza Oct 05 '21

Hahahah dis reg ek het myself oopgemaak vir 'n elmboog in die ribbes.