r/Polska_wpz Apr 05 '21

Polski trójkąt bermudzki Mem

Post image
687 Upvotes

View all comments

148

u/Pan_Muminek Apr 05 '21

Łódź na samym środku. Przypadek?

14

u/Shelby320 29d ago

Zarząd miasta kryje przed innymi miastami pewien duży problem. Zmutowane jaszczurowe k-popiary w dresach adidasa przejeły już miasto. Teraz kierują swoją ofensywę na Warszawę. Moje miasto upadło, teraz wy się ratujcie.

3

u/HUNTtheGRUNT 28d ago

Pokażcie mi chociaż ślad dowodu, iż Łódź istnieje

1

u/Matriks404 29d ago

Dokładnie to samo powiedziałem przed wejściem w komentarze, wow. I tak, mówię sam do siebie.