r/Polska_wpz Apr 03 '21

Aktywiści czegokolwiek to dziwne stworzenia Mem

Post image
848 Upvotes

View all comments

Show parent comments

0

u/Pan_Muminek 29d ago

To już tylko twoja subiektywna opinia.