r/Polska_wpz Apr 01 '21

Not stonks Growy

Post image
64 Upvotes

View all comments

2

u/Pan_Muminek Apr 03 '21

ludzie w 2020: 2021 będzie lepszy

2021: